fbpx

Test info

Tailleomvang en heupomvang meting als onderdeel van de GezondheidsTest voor bedrijven om het ziekteverzuim naar beneden te brengenTaille-heup ratio:
De taille-heup ratio geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid vetweefsel rondom de taille en de heupen. De taille-heup ratio is een goede voorspeller voor de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten. Vet rondom de taille en buik is namelijk ongezonder dan vet op de heupen en billen. 

Bloeddruk meting als onderdeel van de GezondheidsTest voor bedrijven om het ziekteverzuim naar beneden te brengenBloeddruk:
Het hart knijpt samen om het bloed de slagaders in te pompen. De druk die op de slagaders komt te staan heet bloeddruk. Als het hart samenknijpt is de druk het hoogst. Dit heet de bovendruk. Als het hart ontspant, is de bloeddruk het laagst. Dit heet de onderdruk. Een verhoogde bloeddruk (hypertensie) veroorzaakt een groter risico op beschadiging van de vaatwand. Dat maakt de kans op het ontstaan van hartproblemen en een herseninfarct groter. Overgewicht en te veel zout in de voeding verhogen de bloeddruk. De bloeddruk schommelt over de verschillende tijdstippen van de dag. De bloeddruk moet dan ook op verschillende tijdstippen gemeten worden om vast te kunnen stellen    of er werkelijk sprake is van een hoge bloeddruk.

Vetpercentage meting (huidplooi) als onderdeel van de GezondheidsTest en PrestatieTest voor bedrijven om het ziekteverzuim naar beneden te brengenVetpercentage:
Met een huidplooimeter wordt de dikte van de huidplooien op een aantal plekken van het lichaam bepaald. Met behulp van de gemeten huidplooien wordt een indicatie verkregen over de totale lichaamsvetmassa.
De metingen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het vet regelmatig verdeeld is over het lichaam. De dikte van huidplooien zijn dus de maat voor de hoeveelheid onderhuids vet die representatief is voor de totale hoeveelheid lichaamsvet. Met behulp van referentietabellen kan een schatting worden gemaakt van de vetmassa en de vetvrije massa van het lichaam. 
Een te hoog verpercentage is een risicofactor voor diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast vormt een te hoog vetpercentage een verhoogd risico voor vroegtijdige of versnelde artrose van (grote gewichtdragende) gewrichten. Een te hoog vetpercentage kan ook de sportprestaties negatief beïnvloeden. Vooral voor duursporters is het van belang om een laag vetpercentage te hebben, omdat zij anders onnodig veel inactieve massa moeten meenemen.
Echter, het is ook van belang om een niet te laag vetpercentage te hebben. Dit kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Vetten zijn namelijk nodig om te kunnen herstellen van inspanningen. Gezonde vetten, die je kunt vinden in zalm, noten, olijfolie en pindakaas, helpen de gewrichten sneller te herstellen na een zware training. Sportprestaties kunnen daarom terug lopen bij een te laag vetpercentage. De normwaarden voor vetpercentage zijn leeftijdsafhankelijk. 

Cholesterol meting als onderdeel van de GezondheidsTest voor bedrijven om het ziekteverzuim naar beneden te brengenBloedonderzoek:
Middels een vingerprikte bepalen we de hoeveelheid totaalcholesterol en HDL-cholesterol in het bloed. Cholesterol is een vetachtige stof die het lichaam nodig heeft als bouwstof voor lichaamscellen en hormonen. Zonder cholesterol kan het lichaam niet hoed functioneren, maar te veel ervan is schadelijk. Het meeste cholesterol maakt het lichaam zelf uit de lever, een klein gedeelte neemt het rechtstreeks op uit de voeding. Normaal gesproken maakt het lichaam precies voldoende om goed te functioneren.
Het totaalcholesterolgehalte bestaat uit verschillende soorten cholesterol. De twee belangrijkste soorten cholesterol zijn LDL- en HDL-                cholesterol. LDL-cholesterol is het ‘slechte’ cholesterol en nestelt zich gemakkelijk in de wanden van de slagaders. De slagaders vernauwen en slibben dicht. Dit proces heet slagaderverkalking. Hoe meer uw slagaders vernauwd zijn, hoe groter het risico op een hart- of vaatziekte. HDL-cholesterol is het ‘goede’ cholesterol en voert het teveel aan LDL af naar de lever. Via de lever komt het cholesterol terug in de darmen en verlaat het uw lichaam via de ontlasting.
Het totaalcholesterolgehalte is niet voldoende om met zekerheid vast te stellen of u een verhoogd cholesterol- gehalte heeft. De verhouding tussen het totaalcholesterolgehalte en de HDL-cholesterol, oftewel de cholesterolratio, is een goede voorspeller voor hart- en vaatziekten. Hoe hoger het HDL-cholesterol, hoe lager de cholesterolratio. 

Inspanningstest op de fiets als onderdeel van de GezondheidsTest en PrestatieTest ter bepaling van het maximale zuurstofopname (uithoudingsvermogen), verzuringspunt en hartslagzonesConditietest:
De conditietest is een maximale inspanningstest waarbij het functioneren van hart, longen, bloedsomloop en spieren in kaart wordt gebracht. De test wordt afgenomen op de loopband of fietsergometer, waarbij middels een ademgasanalyse en hartslagmeting o.a. de maximale zuurstofopnamecapaciteit (VO2max), het omslagpunt en de maximale hartslag worden bepaald. Aan de hand daarvan worden de trainingszones voor ieder individu berekend.
      De VO2max test wordt met behulp van de Fitmate afgenomen en is direct afgeleid van technologie die tot voor kort alleen nog maar in universiteiten, sportmedische centra en ziekenhuizen beschikbaar was. Tot op heden wordt buiten deze gebieden vaak gebruik gemaakt van indirecte meetmethoden, wat sneller zorgt voor afwijkingen, en daardoor vaak minder resultaat tot gevolg heeft. Sinds de introductie van de Fitmate, is deze technologie echter ook voor een breed publiek beschikbaar. Voor sommige mensen is het niet mogelijk of wenselijk om een maximale inspanning te leveren. Voor deze mensen bestaat de mogelijkheid om de test tot submaximaal niveau uit te voeren. Zo kan de test gebruikt worden bij de begeleiding van zowel patiënten, als sporters van alle niveaus.
      VO2max geldt als dé maat voor conditie. De VO2max is afhankelijk van het functioneren van de longen, de bloedsomloop, het hart en de spieren. Het geeft aan hoe efficient het lichaam zuurstof via de longen, het hart en de bloedsomloop naar de spieren transporteert voor het vrijmaken van energie.
      Het omslagpunt, ook wel de anaerobe drempel genoemd, wordt bepaald aan de hand van de ventilatie (ademhaling) en zuurstofconsumptie. Als de intensiteit van de inspanning het maximum nadert, is er een moment dat de ventilatie buitenproportioneel toeneemt in vergelijking tot de zuurstofconsumptie. Dit punt wordt de ventilatoire drempel genoemd en komt overeen met de anaerobe drempel.
      De trainingszones worden exact bepaald om te kunnen trainen met optimaal resultaat. Bij testen waar geen ademgasanalyse plaatsvindt, worden de trainingszones geschat aan de hand van een geschat omslagpunt en de (gemeten) maximale hartslag. Dit zorgt ervoor dat er niet altijd op de optimale intensiteit wordt getraind en trainingsdoelen minder snel worden behaald. Doordat TopFitTest wel een ademgasanalyse tijdens de conditietest uitvoert, worden het omslagpunt en de traininszones exact bepaald en kunt u zeer effectief trainen.

Inspanningstest op de loopband als onderdeel van de GezondheidsTest en PrestatieTest ter bepaling van het maximale zuurstofopname (uithoudingsvermogen), verzuringspunt en hartslagzones
  • Eet vanaf één uur voor aanvang van de test niet meer;
  • Rook vanaf twee uur voor aanvang van de test geen sigaretten e.d;
  • Drink vanaf twee uur voor aanvang van de test geen koffie;
  • Kom goed uitgerust naar de test, de dag voor de test hoogstens een lichte training uitvoeren;
  • Als de inspanningstest op de fiets is, dan zijn er eventueel Shimano SPD pedalen aanwezig, maar u kunt ook gewone sportschoenen gebruiken;
  • Als de inspanningstest op de loopband is, neem dan uw hardloopschoenen mee;Er is op de locatie van De Boer Sport, Health, Wellness gelegenheid om te douchen en om te kleden.